Posledná AKTUALIZÁCIA CIEN prebehla: 22.07.2024 20:07:01
0 ks, 0,00 (Košík)

Overenie pravosti zlata a striebra

Pri nákupe investičných zlatých a strieborných zliatkov a mincí je otázka ich originality, tj. pravosti jednou z najčastejšie kladených. Nižšie uvedený text sa Vám pokúsi priblížiť niektoré metódy overenia pravosti zliatkov a mincí z rýdzeho zlata a striebra. Niektoré metódy si môžete vyskúšať aj sami, väčšinu z nich poskytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi.

1. Overenie pohľadom

Najzákladnejšou metódou je overenie pohľadom.

Dnešné zlaté a strieborné mince certifikovaných výrobcov na sebe nesú všetky podstatné údaje:

  • rýdzosť
  • použitý materiál (gold, silver)
  • hmotnosť uvedenú spravidla v unciach alebo zlomkoch unce, prípadne v gramoch alebo kg
  • na minciach je až na výnimky, uvedená nominálna hodnota

overovanie / lupa (celĂ˝)

Mince je dobré pozrieť pod lupou. To nám umožní vidieť veľmi precízne detaily razby, prípadné povrchové chyby alebo zmeny sfarbenia. Pri skúške pohľadom je dobré venovať pozornosť všetkým údajom na minci. Tiež nám pomôže, ak máme k dispozícii oficiálnu fotografiu mince a môžeme ju tak porovnať s našou vzorkou. Pozornosť venujeme predovšetkým detailom - typ a veľkosť písma, jeho umiestnenie, zhoda vyrazeného motívu, línií apod.

Občas sa na povrchu zlatých mincí aj tej najvyššej rýdzosti vyskytujú červené škvrny, ktoré majú rôznu veľkosť, rôznu farbu aj odtieň. Tieto škvrny sú len povrchové a rýdzosť mince nijako neovplyvňujú.
Z vedeckej štúdie o vzniku týchto škvŕn, ktorú vypracovala Chemicko-technologická katedra Univerzity v Ríme, vyplýva, že tieto škvrny vznikajú v miestach, kde na povrchu mince priľne stopové množstvo iného materiálu alebo nečistôt, ktoré potom reagujú s látkami v ovzduší. Tieto škvrny sa dajú vyčistiť čistiacou emulziou alebo čistiacou vatou na šperky.

Originálny text štúdie v anglickom jazyku je spoplatnený a je dostupný na tomto odkaze:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sia.1800/abstract

Zlaté a strieborné zliatky certifikovaných výrobcov na sebe tiež nesú všetky podstatné údaje:

  • rýdzosť
  • použitý materiál (gold, silver)
  • hmotnosť uvedenú v gramoch alebo kg, prípadne v unciach
  • razidlo výrobcu
  • väčšina zliatkov disponuje vlastným sériovým číslom

U zliatkov sa tiež zameriavame na údaje na ňom uvedené, na prípadné povrchové chyby alebo zmeny sfarbenia. U zatavených zliatkov do plastovej bezpečnostnej karty skontrolujeme prípadné poškodenie obalu, ktoré by mohlo signalizovať, že so zliatkom bolo manipulované.
Pretože sa forma obalu u jednotlivých výrobcov líši, aj tu platí, že ak máme oficiálnu fotografiu zliatku vrátane obalu, pomôže nám to porovnať nielen zhodu údajov na samotnom zliatku, ale aj prevedenie plastovej karty. Niektoré karty majú zlisované okraje, iné nie. Niektoré sú z tenkého plastu, iné naopak z tvrdého.
Bezpečnostné plastové karty nesú označenie CertiCard® Security Case, Temper-evident Case, BarCard® Security Case apod.

V prípade záujmu o viac informácií môžete navštíviť stránky jedného z najväčších výrobcov bezpečnostných kariet, talianskej spoločnosti CERTILINE SRL.

http://www.certiline.com/


2. Kontrola hmotnosti - poskytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi

Druhá najzákladnejšia metóda je kontrola hmotnosti pomocou digitálnej váhy. Pre presné váženie drahých kovov sa odporúčajú laboratórne a analytické váhy s dielikom 0,001g. Ako kontrolná váha nám postačí aj taká, ktorá má dielik 0,01g, prípadne 0,1g. Trh s váhami je skutočne veľký, rovnako ich cenové rozpätie, ktoré sa pohybuje od 30 eur do 2.000 eur a viac.

Pri výrobe zlatých mincí a zliatkov dbajú mincovne na väčšiu presnosť než pri výrobe strieborných. Pri vážení tých strieborných teda nesmieme byť prekvapení, ak napríklad strieborná minca váži trochu viac a s istou toleranciou musíme počítať. Táto tolerancia je však minimálna. Napríklad u mince 1 oz (31,1g) môžeme vážením zistiť výslednú hmotnosť 31,2g, čo je v poriadku. Ak váha ukazuje oveľa vyšší údaj, napríklad 32g, mali by sme spozornieť. Rovnako nižšia hmotnosť, ktorá napríklad nedosahuje ani 31g, nie je pri jednouncovej minci v poriadku.

Testovanú vzorku sa odporúča zvážiť niekoľkokrát. Rozdielne výsledky môžu byť spôsobené nepresností samotnej váhy, pôsobením nerovného povrchu stola, na ktorý sme váhu umiestnili, alebo pôsobením tlaku na stôl v momente váženia (napríklad tým, že sa o stôl oprieme). Váhy s nastaviteľnými nožičkami a vstavanou vodováhou sú presnejšie.

overovanie / váhy (celý)


3. Kontrola magnetom - poskytujeme na vyžiadanie

overovanie / neodymovĂ˝ magnet (celĂ˝)

Táto dostupná, jednoduchá skúška nefunguje na 100%, ako doplnková metóda je však veľmi odporúčaná. K takému overeniu budete potrebovať silnejší neodymový magnet, ktorý možno zakúpiť v špecializovanom obchode. Rýdze zlato ani striebro nie sú magnetické kovy, pri priložení neodymového magnetu teda nijako nereagujú.

Ak sa testovaná vzorka začne od magnetu odťahovať alebo naopak k magnetu priťahovať, jedná sa o falzifikát.

Testovanú vzorku nakloníme k podložke na cca 45 stupňov a neodymový magnet po nej necháme skĺznuť. U rýdzeho zlata alebo striebra neodymový magnet skĺzne pomaly dole len vplyvom gravitácie.

Ak minca alebo zliatok obsahujú jadro z magnetického materiálu, magnet mení svoje správanie. V závislosti na použitom materiáli jadra dochádza k týmto možnostiam:
a. Magnet zostane na vzorke, pritiahnutý falošným magnetickým jadrom.
b. Magnet výrazne spomalí, tj. pohybuje sa po testovanej vzorke síce smerom nadol, ale veľmi pomaly a ťažko.
c. Magnet je testovanou vzorkou odpudený, tj. magnet skĺzne dolu veľmi rýchlo.

Pri testovaní mincí s prímesou ďalšieho kovu musíme počítať s inou rýchlosťou magnetu v závislosti na pomeru drahého kovu a ďalšieho kovu obsiahnutého v minci.

To, že testovaná vzorka na magnet nereaguje však neznamená, že vzorka je pravá, pretože na výrobu falošného zlata sú v menšej miere používané už aj nemagnetické kovy. Túto metódu teda musíte brať len ako doplnkovú a vždy ju musíte kombinovať ešte s ďalšou metódou.

Pre lepšiu predstavu odporúčame k zhliadnutiu niektoré videá na youtube.com.
Napr.

https://www.youtube.com/watch?v=vOVZv-60Uu4


4. Meranie rozmerov pomocou posuvného meradla - poskytujeme na vyžiadanie

overovanie / šuflera (celĂ˝) 

Posuvné meradlo má veľa domácich majstrov doma, prípadne sa dá za pomerne nízku sumu kúpiť v obchode. Táto metóda je teda dostupná všetkým. Pri meraní si musíme dať pozor, aby sme nepoškriabali povrch mince alebo zliatku. Namerané hodnoty porovnáme s údajmi výrobcu. Niektorí výrobcovia uvádzajú len orientačné rozmery, čo nám porovnávanie bohužiaľ sťaží.
U zliatkov zatavených do plastovej karty musíme počítať s odchýlkou aj v prípade, že odrátame hrúbku obalu. Tieto zliatky sa teda merajú horšie, je to však reálne.

Ďalej môžeme z vlastných nameraných hodnôt vypočítať objem a s pomocou údajov o hustote zlata a striebra (zlato 19,30g/cm3, striebro 10,49g/cm3) môžeme vypočítať hmotnosť testovanej vzorky, ktorá musí zodpovedať údajom na nej uvedených. V prípade zliatkov musíme počítať s určitou toleranciou tiež z dôvodu zaoblených hrán zliatku.

Príklad výpočtu pre zlatý zliatok Argor Heraeus 1 oz (vychádzame z rozmerov uvádzaných výrobcom a v tomto príklade ich považujeme za namerané):

Objem = a x b x c
Objem = 40,4 mm x 23,3 mm x 1,75 mm
Objem = 1647,31 mm3 = 1,64731 cm3

Hmotnosť = hustota x objem
Hmotnosť = 19,3 x 1,64731
Hmotnosť = 31,793083 g

Hmotnosť jednej unce je 31,103 gramov. Odchýlka môže byť spôsobená nielen nepresným meraním, ale už aj spomínanými zaoblenými hranami zliatku.


Vzorec pre výpočet objemu valca (mince):

Objem = π x r2 x v
(Π = 3,14; r = polomer; v = výška)

V prípade mincí musíme zohľadniť oveľa väčšiu odchýlku z dôvodu vyvýšeného reliéfu a u niektorých mincí tiež vrúbkovaných hrán. Výpočet je teda veľmi nepresný. Pre mince je vhodnejšia metóda merania hustoty pomocou Archimedovho zákona, alebo overenie pomocou presnej magnetickej váhy.

 

5. Meranie hustoty pomocou Archimedovho zákona - neposkytujeme

 

overovanie / váha_měření hustoty (celý)

Meranie hustoty v domácich podmienkach je veľmi efektívne. Túto metódu môžeme použiť pri všetkých zliatkoch a minciach, ktoré nie sú trvalo uzavreté v plastových kapsulách alebo zatavené do plastovej karty. K tomuto meraniu budeme potrebovať digitálnu váhu a nádobu s vodou.

Prvý variant so silikónovým lankom:

Najprv si zvážime samotný zliatok alebo mincu a údaj si poznamenáme.
Ďalej položíme na váhu nádobu s vodou a váhu vynulujeme. Následne zliatok alebo mincu vložíme do vody za pomocou silikónového lanka tak, aby sa predmet nedotýkal nádoby a zároveň bol celý ponorený. Hmotnosť objemu, ktorá sa nám zobrazí na displeji, si tiež poznamenáme.

Vzorec na výpočet hustoty ponoreného predmetu na silikónovom lanku:
Hustota = hmotnosť testovanej vzorky / hmotnosť objemu

Pozn. Hustota rýdzeho zlata je 19,3 g / ml, striebra 10,49 g / ml.

 

Druhý variant bez silikónového lanka:

Zvážime samotný zliatok alebo mincu a údaj si poznamenáme.

Ďalej položíme na váhu nádobu s vodou a váhu vynulujeme. Následne zliatok alebo mincu vložíme do vody a poznamenáme si číselný údaj z displeja.

Vzorec na výpočet hustoty ponoreného predmetu bez silikónového lanka:
x = hmotnosť testovanej vzorky - hmotnosť ponorenej testovanej vzorky
Hustota = hmotnosť testovanej vzorky / x

Pozn. Vzhľadom na to, že najčastejšie využívaným materiálom pre falošné jadro drahých kovov je volfrám, ktorý má rovnakú hustotu ako zlato, je potrebné túto metódu kombinovať ešte s ďalšou metódou a podozrivý predmet overiť aj iným spôsobom.

Pre lepšiu predstavu odporúčame k zhliadnutiu niektoré videá na youtube.com.
Napr.

https://www.youtube.com/watch?v=lDSRmjkX9gI

https://www.youtube.com/watch?v=0DCDDoBrYS8


6. Meranie hrúbky pomocou ultrazvukového prístroja - poskytujeme u zliatkov AU s hmotnosťou od 250g

 

overovanie / ultrazvukový tloušťkoměr (celý)

Táto nedeštruktívna metóda umožňuje meranie hrúbky rôznych materiálov. Prístroje sa líšia funkciami aj vlastnosťami a výber na trhu je skutočne veľký.

Ultrazvukový hrúbkomer je elektronický prístroj založený na šírení a odrazu ultrazvuku. Transduktorom umiestneným v sonde prístroja priloženej k povrchu meraného materiálu je vyslaný ultrazvukový signál. Ten sa v meranom materiáli šíri určitou známou rýchlosťou, špecifickou pre ten ktorý druh materiálu. Na konci meranej hrúbky, tj. na rozhraní s iným prostredím, sa signál odráža a po spätnom prechode je zachytený sondou prístroja. Zo známej rýchlosti šírenia ultrazvuku v konkrétnom materiáli a doby dvojitého prebehnutí signálu meraným miestom, prístroj vypočíta dĺžku dráhy signálu, teda hrúbku meraného materiálu.

Ako bolo popísané vyššie, rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn má u rozdielnych materiálov aj rozdielnu dobu priechodu, prístroj teda nameria vždy iba jeden materiál (ten, ktorý bol zvolený pred samotným priložením sondy).
Ak teda zliatok obsahuje jadro z falošného kovu, prístroj nameria hrúbku iba od povrchu zliatku k tomuto jadru. Výsledná hrúbka tak bude oveľa menšia, ako by mala byť hrúbka pravého zliatku. Touto metódou teda odhalíme skryté jadro z iného materiálu.

Pri testovaní zliatkov a mincí ľahko potrieme testovanú vzorku väzobným gélom v mieste, kde budeme prikladať sondu. Na displeji si potom zvolíme materiál, ktorý budeme merať a displej nám na základe nášho výberu zobrazí rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn. Tá je v prípade zlata 3240m/s, v prípade striebra cca 3600m/s. Priložením sondy ku zliatku prístroj zobrazí jeho hrúbku. Nameranú hrúbku ešte skontrolujeme pomocou posuvného meradla.

Kvalitný ultrazvukový prístroj je finančne náročný približne rovnako ako presná analytická váha s presnosťou na 0,001g.

Pre lepšiu predstavu odporúčame zhliadnuť niektoré z videí na youtube.com.
Napr.

https://www.youtube.com/watch?v=tVjRSye8z-c

https://www.youtube.com/watch?v=89ATeNy3DIo


7. Meranie vodivosti - pokytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi

 

overovanie / ultrazvukový tloušťkoměr (celý)

GoldScreenBox je rýchly a nedeštruktívny testovací prístroj na určenie elektrickej vodivosti. Bol vyvinutý špeciálne na testovanie pravosti drahých kovov, najmä mincí i zliatkov do hmotnosti 100g.

Princíp merania je založený na bezkontaktnej, indukčnej metóde. Prístroj nemeria elektrickú vodivosť len na povrchu, ale až do hĺbky 1,3mm. Prístroj poskytuje rýchlu a jednoznačnú interpretáciu výsledkov v priebehu niekoľkých sekúnd.


8. Overenie pomocou presnej digitálnej magnetickej váhy - pokytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi

(jedna z najpresnejších a najúčinnejších metód kontroly v prípade použitia volfrámu čoby falošného jadra)

overovanie / ultrazvukový tloušťkoměr (celý)

Presná magnetická váha je vhodná pre testovanie zlatých a strieborných mincí a zliatkov, prípadne na testovanie platiny a paládia. Je vhodná aj na testovanie zliatkov zatavených do bezpečnostnej plastovej karty, mincí v plastových kapsulách alebo originálnych PVC obaloch. Skutočnosť, že zliatok alebo mincu nemusíme vyberať z originálneho plastového puzdra je nespornou výhodou tejto váhy.

Magnetická váha meria zmenu hmotnosti magnetu umiestneného na váhe. Táto zmena hmotnosti je zistená ako rozdiel medzi situáciou v prípade, že vzácny kov v testovanej vzorke chýba alebo ak je prítomný v najbližšom okolí magnetu, ale bez toho, aby vzorka bola v skutočnosti v mechanickom kontakte so samotným magnetom.

Rýdze zlato (Au) a jemné striebro (Ag) vykazujú výrazný diamagnetizmus, tj. tieto kovy sú z magnetického poľa vytlačené. Oba tieto kovy (ak sú použité v rýdzej alebo veľmi jemnej forme) vykazujú pozitívny hmotnostný rozdiel (+).

Typické falošné materiály s vyššou hustotou, ako je volfrám, tantal, molybdén, irídium, rénium a ich zliatiny, majú silnejšie paramagnetické vlastnosti, čo dokazujú svojím správaním v magnetickom poli. Takéto materiály sú vtiahnuté do magnetického poľa a vykazujú negatívny hmotnostný rozdiel (-).

Magnetickou váhou sú odhalené aj skryté paramagnetická jadrá v zliatkoch alebo minciach s hornou vrstvou z jedného z drahých kovov (Au alebo Ag). Aj malý obsah (napríklad 5%) paramagnetických kovov vo vnútrajšku mince alebo zliatku je tak bezpečne odhalený.


Pre lepšiu predstavu odporúčame zhliadnuť niektoré z videí na youtube.com.
Napr.

https://www.youtube.com/watch?v=KOQc6khGzYA

https://www.youtube.com/watch?v=TyHrAQt9cnI

Záverom

Okrem vyššie uvedených metód existujú samozrejme ešte ďalšie. Vybrali sme však tie najzákladnejšie metódy, ktoré možno aplikovať aj v domácich podmienkach.
Pri overovaní pravosti sa vždy odporúča kombinovať viac metód merania zároveň. Rozhodnutie vychádza celkom prirodzene z toho, v akej forme máme zliatky alebo mince k dispozícii. Z vyššie uvedeného vyplýva, že testovanie zliatkov zatavených do bezpečnostnej plastovej karty je najťažšie. Nákup investičných mincí je naopak z hľadiska testovania výhodnejší.
Či už sa rozhodnete akokoľvek, pri nákupe investičných drahých kovov vyberajte predajcu s rozvahou.

Prajeme Vám len samé správne rozhodnutia
spoločnosť 3signa, s.r.o.

Ďalšie videá:

https://www.youtube.com/watch?v=K7rkVUaXTdc

https://www.youtube.com/watch?v=BCWzT905ci4

 

Ďalšie užitočné informácie nielen o našich produktoch, nájdete na stránkach 3signa-zliatky-mince.sk

 

 
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA CIEN PREBEHLA
22.07.2024 20:07:01
okamžitá fixácia za aktuálnu cenu
fixácia cien prebieha 7 dní v týždni 24 hodín denne
konečné ceny bez skrytých poplatkov
dodanie tovaru nasledujúci deň po odoslaní
osobný odber v Bratislave alebo Trenčíne s možnosťou anonymného nákupu
ceny na našich stránkach sa aktualizujú každú minútu, sú konečné a platné v čase objednávky
zákazníkom sme k dispozícii aj mimo pracovnú dobu, vrátane víkendov a sviatkov
tovar označený „skladom“ odosielame zvyčajne v deň pripísania úhrady na bankový účet, ostatný tovar podľa dostupnosti uvedenej u produktov
zásielky zasielame v špeciálnej bezpečnostnej obálke a poisťujeme na plnú hodnotu tovaru
kancelária Bratislava - Seberíniho 9, kancelária Trenčín - Legionárska 2

X
Denná cena zlata v EUR/Oz Denná cena striebra v EUR/Oz Denná cena platiny v EUR/OZ

Referencie

27.3.2024 | Ako vždy, všetko prebehlo na 1*

Správy

Zlato a „kolaps reálných sazeb“

18.07.2024 | Poslední roky nabouraly řadu do té doby slušně fungujících korelací, někdy i kauzalit....

WGC: Těžaři mají problémy udržet produkci zlata. Je stále obtížnější ho získávat

10.06.2024 | Podle statistik World Gold Council (WGC) mají producenti ikonického žlutého kovu problémy s udržením...

ZLATO klesá o více než 2 %

09.06.2024 | Zlato se dnes obchoduje o více než 2 % níže a v jednu chvíli dosáhlo nejnižší úrovně od 9. května....

Je zlato už opravdu drahé?

24.04.2024 | Kontrasty na trhu se zlatem jsou v současnosti viditelnější než kdykoli předtím. ...Nahoru
Na tejto webovej stránke využívame cookies
Na zlepšenie funkcie prehliadania tohto webu, personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, analýzu návštevnosti a vylepšovanie funkcionalít tohto webu využívame informácie uložené vo Vašom (koncovom) zariadení, tzv. súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti nájdete v záložke Ochrana súkromia.
Na tejto webovej stránke využívame cookies
Na zlepšenie funkcie prehliadania tohto webu, personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, analýzu návštevnosti a vylepšovanie funkcionalít tohto webu využívame informácie uložené vo Vašom (koncovom) zariadení, tzv. súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti nájdete v záložke Ochrana súkromia.
Všetky nastavenia cookies:
Používame analytické cookies, aby sme mohli sledovať počet návštevníkov rôznych častí stránky a pochopiť, ako sa naša stránka používa.
Google analytics Podrobné informácie
Google Platform Services Podrobné informácie
Cloudflare Podrobné informácie
BullionVault Podrobné informácie
Základné nastavenia cookies:
Nevyhnutné súbory cookies umožňujú základné funkcie našej webovej stránky, ako je bezpečnosť, správa siete a dostupnosť. Ak odmietnete aj základné nastavenia, môže to ovplyvniť správne fungovanie prihlásenia užívateľa a objednávkového systému.