Poslední AKTUALIZACE CEN proběhla: 19.02.2020 12:09:03
0 ks, 0 CZK (Košík)

Nákup

 

1. Ceny na našich stránkách se aktualizují každou minutu v závislosti na pohybu cen na burze s drahými kovy a na vývoji kurzu EUR/USD a EUR/CZK. Ceny se aktualizují i v průběhu objednávky.

2. Všechny prodejní ceny uvedené na našich stránkách jsou včetně DPH (sazba DPH u zlata 0%, u stříbra a platiny 20%), jsou konečné a platné v době objednávky.

3. Po potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu konečnou fakturu na objednané zboží.

4. Kupující je povinen realizovat příkaz k úhradě konečné faktury obratem po jejím doručení a to bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. Splatnost faktury jsou 2 dni, přičemž za den úhrady se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

  • Prodávající má právo požádat kupujícího o zaslání kopie zrealizovaného příkazu k úhradě  prostřednictvím e-mailu.

5. Úhrada v hotovosti je možná při osobním odběru po předcházející dohodě s prodávajícím a to do výše stanovené zákonem, tj. 5.000 EUR nebo ekvivalent této částky v měně CZK.

6. Na dobírku zasíláme na žádost klienta pouze v rámci Slovenska a to objednávky do celkové hodnoty 500 EUR. Za platbu na dobírku neúčtujeme žádné poplatky.

Další informace o Dopravě a platbě »

 

Pracovní doba


1. Fixace probíhá 7 dní v týdnu 24 hodin denně. 

2. Zákazníkům jsme k dispozici v době od 8:30 do 19:00 hod, včetně víkendů a svátků.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami.

2. Z důvodu plnění kupní smlouvy musí objednávka obsahovat následující údaje:

  • osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, doručovací adresu, případně název firmy, IČO a IČ DHP), název zboží, počet kusů, způsob doručení

Registrace na našich stránkách není nutná k realizaci objednávky.

3. Po odeslání objednávky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem přijetí této objednávky.

Potvrzením objednávky se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím považuje za uzavřenou a závaznou. Kupující nemůže podle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z SR odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které je prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

Zrealizované objednávky ze strany klienta jsou objednávky s povinností platby.

Záloha na objednané zboží


1. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech požádat kupujícího o úhradu zálohové faktury na objednané zboží ve výši 10% z předběžné ceny zboží.

2. Zálohovou fakturu je možné uhradit pouze bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

3. Pokud kupující zašle prodávajícímu kopii zrealizovaného příkazu k úhradě zálohové faktury (prostřednictvím e-mailu) obratem po jejím obdržení, garantuje prodávající konečnou cenu zboží shodnou s cenou v době objednávky. V opačném případě bude cena zboží zafixovaná po připsání 10% zálohy na bankovní účet prodávajícího.

4. Pokud prodávající po připsání zálohy na bankovní účet zjistí, že konečná cena zboží bude vyšší o 3 a více % než předběžná cena zboží v době vytvoření objednávky, informuje o této skutečnosti kupujícího. Následně se s kupujícím dohodne na jedné z těchto možností:

  • Pokud se kupující rozhodne akceptovat cenu vyšší, zafixuje prodávající na jeho pokyn konečnou cenu zboží a vystaví konečnou fakturu.
  • Na žádost kupujícího vyčká prodávající s fixací ceny na jiný/pozdější den. O délce této doby a o termínu fixace rozhoduje kupující. Jestliže však kupující nedá prodávajícímu pokyn ani do 10 pracovních dní, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a vrátit kupujícímu bankovním převodem celou hodnotu uhrazené zálohové faktury a to do 3 pracovních dní.
  • V případě, že bude vyšší cena pro kupujícího neakceptovatelná, vrátí prodávající kupujícímu celou hodnotu uhrazené zálohové faktury bankovním převodem a to do 3 pracovních dní.

5. Kupující je povinen do 2 pracovních dní ode dne vystavení konečné faktury zaplatit prodávajícímu rozdíl mezi konečnou cenou zboží a úhradou zálohové faktury a to bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

  • Doplatek kupní ceny v hotovosti je možný pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a to do výše stanovené zákonem, tj. 5.000 EUR nebo ekvivalent této částky v měně CZK.

6. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodli jinak a kupující neuhradí konečnou fakturu do data splatnosti, má prodávající právo požadovat od kupujícího úhradu úroku z prodlení podle zákonné sazby.

7. Pokud kupující neuhradí konečnou fakturu ani do 5 dní od jejího vystavení, odstoupí prodávající od smlouvy a uhrazená záloha z předběžné ceny zboží propadá jako smluvní pokuta ve prospěch prodávajícího.POSLEDNÍ AKTUALIZACE CEN PROBĚHLA
19.02.2020 12:09:03
okamžitá fixace za aktuální cenu
konečné ceny bez skrytých poplatků
fixace probíhá 7 dní v týdnu 24 hodin denně
dodání zboží následující den po odeslání
osobní odběr v Trenčíně nebo Bratislavě s možností anonymního nákupu
ceny na našich stránkách se aktualizují každou minutu, jsou konečné a platné v době objednávky
zákazníkům jsme k dispozici i mimo pracovní dobu, včetně víkendů a svátků
zboží označené „skladem“ odesíláme obvykle v den připsání úhrady na bankovní účet, ostatní zboží v průběhu 3 - 7 pracovních dní
zásilky zasíláme ve speciální bezpečnostní obálce a pojišťujeme na plnou hodnotu zboží
kancelář Trenčín - Legionárska 2, kancelář Bratislava - Seberíniho 9

X
Denní cena zlata v EUR/Oz Denní cena stříbra v EUR/Oz Denní cena platiny v EUR/OZ

Reference

26.1.2020 | Všetko O.K. úplná spokojnosť. Doporučujem

Zprávy

Napětí na Blízkém východě zdražuje ropu, zlato nejvýše za skoro sedm let

06.01.2020 | Cena zlata se dnes kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř sedm...

Zlato šlo letos na dračku. Bude to příští rok podobné?

13.12.2019 | Impresivní nárůst zlata v tomto roce by mohl pokračovat i v příští dekádě. Jako formu zajištění vnímá...

Nová posedlost východoevropských lídrů? Zlato

29.11.2019 | Zlato se v poslední době stalo hlavním předmětem zájmu nacionalistických lídrů na východě Evropy. Tento...

Cena zlata zažívají nejhorší týden za poslední dva roky

10.11.2019 | Ceny zlata míří k největší týdenní ztrátě za více než dva roky poté, co pokrok v obchodních jednáních...Nahoru